Κωδικό
Products
title

Τα προϊόντα τα οποία η εταιρεία εισάγει και εμπορεύεται χωρίζονται σε 4 κύριες κατηγορίες:

    1. ΤΡΟΠΕΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εταιρεία εισάγει αυτοκίνητα τα οποία εχουν αποχαρακτηριστεί ή εχουν τρακάρει από τις χώρες της Βόρειας και Νότιας Ευρώπης τα οποία διαλύονται σε μέρη, κωδικοποιούνται  και αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με σκοπό την άμεση διάθεση τους στα συνεργεία αυτοκινήτων.

     2. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ

H εταιρεία εισάγει αυτοκίνητα δοκιμών με ελάχιστα χιλιόμετρα τα οποία διαλύονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες , πακετάρονται σε κιβώτια και αποστέλλονται. Τα αυτοκίνητα αυτά είναι καινούρια και σε κάθε αυτοκίνητο δοκιμάζεται ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό το οποίο καταστρέφεται από τους κατασκευαστές και σε εμάς αποστέλλονται όλα τα υπόλοιπα μέρη.


3. Κανούργια Ανταλλακτικά (
stock)

Η εταιρεία εισάγει συγκεκριμένους κωδικούς καινούριων ανταλλακτικών τα οποία αποτελούν stock αντιπροσωπειών από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης , το οποίο πωλείται μαζικά. Τέτοια μέρη είναι οι ζώνες ασφαλείας, προφυλακτήρες ,ταμπλό, αερόσακοι, κρεμαργίερες και άλλα ηλεκτρικά μέρη. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι καινούρια και γνήσια αλλά σε ανταγωνιστικότερες τιμές σε σχέση με τον επίσημο εγχώριο εισαγωγέα.


4. Διάλυση Τρακαρισμένων Αυτοκινήτων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την διαγραφή-αποχαρακτηρισμό τρακαρισμένων αυτοκινήτων ή αυτοκινήτων με κάποιο μηχανικό πρόβλημα τα οποία μετά τον αποχαρακτηρισμό τους διαλύονται σε μέρη και αποθηκεύονται για άμεση διάθεση.